Website Information
    Web Site Information :.  Site Info   Whois   Traceroute   RBL Check  

Enter Web Site URL Address:
 

truong218.vn: Chào mừng đến trường 218 Lý Tự Trọng
 
 
 

Chào mừng đến trường 218 Lý Tự Trọng

Tags: truong218, trường, trọng, mừng, chào, đến, auto, home, loan, học, ngày, giáo, đức, thi, thêm, đọc, một, năm, văn, báo, ảnh, sinh, khóa, hình, của, trò, người, đàm, mèn, thông, xem, hơn, nhà, những, thầy, khối, linh, nếu, phượng, ngoan,

Truong218.vn

Content Revalency: Title: 42.86%   Description: 0.00%   Keywords: 0.00%  |  Document size: 22,933 bytes
More info: Whois - Trace Route - RBL Check
 
 
TRUONG218.VN - Site Location
Country/Flag VN Vietnam
City/Region/Zip Code Nguyên, Ninh Binh -
Organization PAVIETNAM Co.,Ltd
Internet Service Provider PAVIETNAM Co Ltd.
 
TRUONG218.VN - DNS Information
IP Address 112.213.87.158 ~ Whois - Trace Route - RBL Check
Domain Name Servers dns16.fpt.vn   118.69.206.126
dns15.fpt.vn   210.245.23.25
Mail Exchange mail.truong218.vn  
 
Site Response Header
Response HTTP/1.1 200 OK
Server Microsoft-IIS/6.0
Date Wed, 20 Apr 2011 03:40:01 GMT
Content-Type text/html; charset=UTF-8


  IP Index    TLD Index    Domain Index    Site Index      Copyright © 2013 dawhois.com