Enter Domain Name:
hanoiedu.vn: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

Tags: hanoiedu, giáo, dục, đào, nội, tạo, lịch, kết, liên, phát, sóng, search, website, văn, học, công, năm, việc, trường, tin, bản, thpt, thi, xem, dẫn, hướng, tiếp, sinh, thông, ban, ngày, của, các, thủ, thành, kiến, phòng, làm, hành, trung,

Hanoiedu.vn

Content Revalency: Title: 62.50%   Description: 0.00%   Keywords: 0.00%  |  Document size: 208,974 bytes
More info: Whois - Trace Route - RBL Check
HANOIEDU.VN - Site Location
Country/Flag VN Vietnam
City/Region/Zip Code Hanoi, Ha Noi,
Organization Viettel Corporation
Internet Service Provider Viettel Corporation
HANOIEDU.VN - DNS Information
IP Address 220.231.106.109 ~ Whois - Trace Route - RBL Check
Domain Name Servers hcm-server1.vnn.vn   203.162.4.1
vdc-hn01.vnn.vn   203.162.0.11
Mail Exchange alt1.aspmx.l.google.com   173.194.66.26
alt2.aspmx.l.google.com   74.125.141.26
aspmx2.googlemail.com   173.194.66.26
aspmx3.googlemail.com   74.125.141.26
aspmx4.googlemail.com   64.233.190.27
aspmx5.googlemail.com   108.177.15.27
aspmx.l.google.com   108.177.112.26
Site Response Header
Response HTTP/1.1 200 OK
Server Microsoft-IIS/7.0
Date Tue, 12 Apr 2011 03:11:38 GMT
Content-Type text/html; charset=utf-8
Cookie ASP.NET_SessionId=yot4iv45qyvb0qaaf1qm2nre; path=/; HttpOnly