Enter Domain Name:
mio.vn: Welcome | Mio.vn
Mio là câu lạc bộ mua sắm cao cấp trực tuyến, chỉ dành riêng cho các thành viên đã đăng ký. Với một tài khoản thành viên Mio, bạn có thể mua sắm trên tất cả các cửa hàng trực tuyến thuộc hệ thống Mio. Đặc biệt, các thành viên Mio được tham dự vào các chương trình bán hàng với giá siêu khuyến mãi thường xuyên xuất hiện trên các cửa hàng trực tuyến của Mio.

Welcome | Mio.vn

Description: Mio là câu lạc bộ mua sắm cao cấp trực tuyến, chỉ dành riêng cho các thành viên đã đăng ký. Với một tài khoản thành viên Mio, bạn có thể mua sắm trên tất cả các cửa hàng trực tuyến thuộc hệ thống Mio. Đặc biệt, các thành viên Mio được tham dự vào các chương trình bán hàng với giá siêu khuyến mãi thường xuyên xuất hiện trên các cửa hàng trực tuyến của Mio.

Keywords: Mio, câu lạc bộ mua sắm, thời trang, phụ kiện, công nghệ, siêu phẩm

Tags: mio, welcome, phẩm, đăng, phá, khám, bạn, phong, siêu, hàng, gioi, hang, mua, quyền, nhập, trang, riêng, khoản, các, sóc, chăm, sách, hướng, liên, tin, dẫn, điều, chính, dịch, khách, thiệu, cách, thông, giới, mời, loading, wait, sắm, cong, thoi,

Mio.vn

Content Revalency: Title: 25.00%   Description: 31.48%   Keywords: 28.57%  |  Document size: 13,527 bytes
More info: Whois - Trace Route - RBL Check
MIO.VN - Site Location
Country/Flag US United States
City/Region/Zip Code Dallas, Texas, 75244
Organization ThePlanet.com Internet Services
Internet Service Provider ThePlanet.com Internet Services
MIO.VN - DNS Information
IP Address 174.132.130.190 ~ Whois - Trace Route - RBL Check
Domain Name Servers ns2.dotvndns.vn   222.255.121.247
ns1.dotvndns.vn   112.213.89.3
Mail Exchange
Site Response Header
Response HTTP/1.1 200 OK
Server Apache mod_fcgid/2.3.6 mod_auth_passthrough/2.1 mod_bwlimited/1.4 FrontPage/5.0.2.2635
Date Tue, 19 Apr 2011 23:28:08 GMT
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Cookie frontend=47b72b383c15c26ccb792f39e7f26dcf; expires=Wed, 20-Apr-2011 01:28:08 GMT; path=/; domain=www.mio.vn; HttpOnly