Enter Domain Name:
mta.mn: .::.Үндэсний Татварын Алба.::.

.::.Үндэсний Татварын Алба.::.

Tags: mta, татварын, үндэсний, алба, хэлтэс, дүүргийн, татвар, дэлгэрэнгүй, уул, монголын, албан, албаны, хуулийн, эрсдэлийн, rest, read, зохион, асуулт, үнэлгээ, нягтлан, бодох, дарга, хууль, мэдээлэл, маягтууд, ерөнхий, тайлан, мэдээ, байгууллаа, төрийн, сэдэвт, улсын, газрын, төлөгч, газар, төлөгчийн, жагсаалт, шилдэг, уран, загвар,

Mta.mn

Content Revalency: Title: 100.00%   Description: 0.00%   Keywords: 0.00%  |  Document size: 38,213 bytes
Alexa: #298,010   More info: Whois - Trace Route - RBL Check
MTA.MN - Site Location
Country/Flag MN Mongolia
City/Region/Zip Code , ,
Organization Mobinet LLC. AS Mobinet Internet Service Provider
Internet Service Provider Mobinet LLC
MTA.MN - DNS Information
IP Address 202.131.235.76 ~ Whois - Trace Route - RBL Check
Domain Name Servers sdns.mobinet.mn   202.131.239.254
mdns.mobinet.mn   202.131.238.238
Mail Exchange mail.mta.mn  
Site Response Header
Response HTTP/1.1 200 OK
Server Apache/2.2.11 (Ubuntu) PHP/5.2.6-3ubuntu4.6 with Suhosin-Patch
Date Thu, 14 Apr 2011 16:12:13 GMT
Content-Type text/html; charset=utf-8
Cookie SESSac3202762b0fb7fd9d16529862f79c65=87e919013c73aa866d66cde5dfbd19e5; expires=Sat, 07 May 2011 19:45:33 GMT; path=/; domain=.mta.mn