Enter Domain Name:
tatime.gov.al: Kreu - Kreu

Kreu - Kreu

Tags: tatime, kreu, edit, photo, tatimor, download, login, number, text, dhe, për, tatimore, prill, ndaj, elektronik, tatimpaguesit, nga, teknike, institucionet, publike, taksapaguesve, deklarimi, apelimet, shumë, dokumentash, statistika, tjera, modele, mia, tatimet, edukim, falja, gjobave, ardhmen, vlerësimi, tvsh, foto, rezultatet, detyrimit, planet,

Tatime.gov.al

Content Revalency: Title: 0.00%   Description: 0.00%   Keywords: 0.00%  |  Document size: 152,067 bytes
Alexa: #422,893   More info: Whois - Trace Route - RBL Check
TATIME.GOV.AL - Site Location
Country/Flag AL Albania
City/Region/Zip Code Tirana, Tirane,
Organization Business clients at the fiber Abcom Infrastructure
Internet Service Provider ABCOM Shpk
TATIME.GOV.AL - DNS Information
IP Address 80.78.67.35 ~ Whois - Trace Route - RBL Check
Domain Name Servers abcom.abcom-al.com   80.78.66.66
smtphub.abcom-al.com   80.78.66.67
Mail Exchange mail.tatime.gov.al  
Site Response Header
Response HTTP/1.1 302 Found
Server Microsoft-IIS/7.5
Date Sun, 17 Apr 2011 11:28:52 GMT
Content-Type text/html; charset=utf-8
Cookie gdt_Language=1052; expires=Sat, 11-Jan-2014 12:28:50 GMT; path=/