Enter Domain Name:
truong218.vn: Chào mừng đến trường 218 Lý Tự Trọng

Chào mừng đến trường 218 Lý Tự Trọng

Tags: truong218, trường, trọng, mừng, chào, đến, auto, home, loan, học, ngày, giáo, đức, thi, thêm, đọc, một, năm, văn, báo, ảnh, sinh, khóa, hình, của, trò, người, đàm, mèn, thông, xem, hơn, nhà, những, thầy, khối, linh, nếu, phượng, ngoan,

Truong218.vn

Content Revalency: Title: 42.86%   Description: 0.00%   Keywords: 0.00%  |  Document size: 22,933 bytes
More info: Whois - Trace Route - RBL Check
TRUONG218.VN - Site Location
Country/Flag VN Vietnam
City/Region/Zip Code Nguyn, Tra Vinh,
Organization Superdata
Internet Service Provider Superdata
TRUONG218.VN - DNS Information
IP Address 112.213.87.158 ~ Whois - Trace Route - RBL Check
Domain Name Servers dns16.fpt.vn   118.69.206.126
dns15.fpt.vn   210.245.23.25
Mail Exchange mail.truong218.vn  
Site Response Header
Response HTTP/1.1 200 OK
Server Microsoft-IIS/6.0
Date Wed, 20 Apr 2011 03:40:01 GMT
Content-Type text/html; charset=UTF-8