Enter Domain Name:
vietschool.vn: Phần mềm VietSchool - Tất cả trong một
vietschool, prosoft,trường học, quản lý trường học,quản lý bệnh viện, quản lý, ASP,ASP.net,code,mã nguồn,html,MSSQL,SQL Server,Ajax

Phần mềm VietSchool - Tất cả trong một

Description: vietschool, prosoft,trường học, quản lý trường học,quản lý bệnh viện, quản lý, ASP,ASP.net,code,mã nguồn,html,MSSQL,SQL Server,Ajax

Keywords: vietschool, prosoft, trường học, quản lý trường học, quản lý bệnh viện, quản lý, ASP, ASP.net, code, mã nguồn, html, MSSQL, SQL Server, Ajax

Tags: vietschool, trường, thpt, xem, phần, mềm, một, trong, thêm, tất, học, quản, website, vietshool, ngũ, đội, thuật, asp, prosoft, cao, lãnh, ajax, server, viện, code, mssql, net, html, nguồn, sql, bệnh, biển, thanh, đen, nguyễn, tin, thông, thuận, vĩnh, giồng,

Vietschool.vn

Content Revalency: Title: 85.71%   Description: 22.22%   Keywords: 22.22%  |  Document size: 16,596 bytes
More info: Whois - Trace Route - RBL Check
VIETSCHOOL.VN - Site Location
Country/Flag VN Vietnam
City/Region/Zip Code Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh,
Organization Viettel Corporation
Internet Service Provider Viettel Corporation
VIETSCHOOL.VN - DNS Information
IP Address 115.78.130.115 ~ Whois - Trace Route - RBL Check
Domain Name Servers webserver1  
ns1.vietschool.vn   113.161.198.170
vietschool.vn   118.69.53.32
ns2.vietschool.vn   113.161.198.170
Mail Exchange
Site Response Header
Response HTTP/1.1 302 Found
Server Microsoft-IIS/7.0
Date Wed, 20 Apr 2011 04:20:25 GMT
Content-Type text/html; charset=utf-8
Cookie ASP.NET_SessionId=wzby215fe4tka0nqsifyudux; path=/; HttpOnly