Enter Domain Name:
vnpost.vn: Tổng công ty Bưu chính Việt Nam >  Trang chủ
Trang thông tin điện tử của Tổng công ty Bưu chính Việt Nam

Tổng công ty Bưu chính Việt Nam > Trang chủ

Description: Trang thông tin điện tử của Tổng công ty Bưu chính Việt Nam

Keywords: Buuchinh, Bưu điện, vnpost, Bưu chính, congthongtin, tem, thu, chuyen phat, ems, buuta, bưu tá, thư, chuyển phát, chuyển tiền, bưu, thông tin, bưu kiện, ems track and trace, ems express, ems vietnam, vietnam ems, chuyển phát nhanh, mã bưu chính, buu chinh viet nam, vietnam post, tổng công ty bưu chính việt nam

Tags: vnpost, bưu, chính, công, tổng, nam, việt, trang, chủ, ems, tin, định, thông, dịch, chuyển, điện, tiền, tra, cứu, đóng, thành, viên, chia, trace, track, mới, tiết, phiểu, bpbk, xem, chi, của, nội, tỉnh, các, kiếm, tìm, cổng, online, hôm,

Vnpost.vn

Content Revalency: Title: 80.00%   Description: 84.62%   Keywords: 52.78%  |  Document size: 71,197 bytes
Alexa: #929,803   More info: Whois - Trace Route - RBL Check
DMOZ Information


Vnpost.vn has 1 URLs listed in 1 Dmoz categories.

Related Sites:  
VNPOST.VN - Site Location
Country/Flag VN Vietnam
City/Region/Zip Code Hanoi, Ha Noi,
Organization Vietnam Posts and Telecommunications (VNPT)
Internet Service Provider VDC
VNPOST.VN - DNS Information
IP Address 123.30.11.219 ~ Whois - Trace Route - RBL Check
Domain Name Servers dns2.vnpost.vn   103.196.16.3
dns1.vnpost.vn   103.196.16.2
isa-fw2.firewall.vnpost.vn  
isa-fw1.firewall.vnpost.vn  
Mail Exchange aspmx.l.google.com   74.125.201.27
alt1.aspmx.l.google.com   173.194.66.27
alt2.aspmx.l.google.com   74.125.141.27
aspmx2.googlemail.com   173.194.66.26
aspmx3.googlemail.com   74.125.141.26
aspmx4.googlemail.com   64.233.190.27
aspmx5.googlemail.com   108.177.15.26
Site Response Header
Response HTTP/1.1 200 OK
Server Microsoft-IIS/6.0
Date Mon, 18 Apr 2011 02:57:59 GMT
Content-Type text/html; charset=utf-8
Cookie language=vi-VN; path=/; HttpOnly